Mgr. Markéta Kaucká, Ph.D.

Disertační práce

Planar cell polarity pathway in the pathogenesis of chronic lymphocytic leukemia

Planar cell polarity pathway in the pathogenesis of chronic lymphocytic leukemia
Anotace:
Evolučně vysoce konzervovaná skupina signálních drah Wnt se historicky rozděluje do dvou skupin. Dříve nazývaná "kanonická", lépe prostudovaná Wnt dráha je závislá na stabilizaci β-cateninu a jeho translokaci do jádra. Ostatní dráhy, které jsou na β-cateninu nezávislé, se sdružují do skupiny tzv."nekanonických" Wnt drah. Mezi těmito signálními dráhami je i tzv. "Planar cell polarity" (PCP) dráha, která …více
Abstract:
The Wnt signaling pathways are evolutionary highly conserved and traditionally divided into two branches: the well-known β-catenin dependent (previously called "canonical") pathway and several pathways which do not require the stabilization of β- catenin and its translocation to the nucleus, described previously as "non-canonical" Wnt pathways. Among the β-catenin-independent Wnt pathways, the Wnt …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 4. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Martin Trbušek, Dr., Ali Moshefegh, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biologie (čtyřleté) / Fyziologie živočichů