Markéta Edlmanová

Bakalářská práce

Dostupnost bydlení pro mladé lidi v České republice

Availability of housing for young people in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje dostupnosti bydlení z pohledu mladé generace v České republice. Hlavním cílem práce je vyhodnotit pomocí zvolených indikátorů dostupnost bydlení pro mladou generaci. Úvodní kapitoly se zabývají rešerší odborné literatury, ve kterých je rozebrána veřejná správa a problematika bydlení. Praktická část se věnuje analýze bytového fondu a bytového trhu, výši cen nájmů a bytů v …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on housing availability from the perspective of the young generation in the Czech Republic. The main objective of the thesis is to evaluate the availability of housing for the young generation using selected indicators. The introductory chapters contain the literature research, in which public administration and housing issues are discussed. The practical part is devoted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Maštálka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Edlmanová, Markéta. Dostupnost bydlení pro mladé lidi v České republice. Pardubice, 2023. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a veřejná správa / Veřejná ekonomika a správa