Lenka Špačková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Dostupnost sociálního bydlení na území města Prostějov pro matky s dětmi v substardadním bydlení

Anotace:
Absolventská práce se zaměřuje na problematiku dostupnosti sociálního bydlení na území města Prostějov pro matky s dětmi v substandardním bydlení. Text práce je rozdělen do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část práce popisuje problematiku rodin s osamělým rodičem. První kapitola vymezuje základní pojmy týkající se sólo rodičovství a s tím spojeného sociálního bydlení. Druhá kapitola vysvětluje …více
Abstract:
The graduate thesis focuses on the issue of availability of social housing in the city of Prostějov for mothers with children in substandard housing. The text of the thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part describes the issue of families with single parents. The first chapter defines the basic concepts related to solo parenting and related social housing. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Jan Mochťák
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Veronika Wiedermannová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc