Bc. Helena SRNCOVÁ

Master's thesis

Contrastive analysis of presentations of political parties in the Czech Republic and English-speaking countries

Contrastive analysis of presentations of political parties in the Czech Republic and English-speaking countries
Abstract:
The subject of this diploma thesis is the analysis of web presentations of political parties in the Czech Republic and English-speaking countries. A corpus is composed of texts describing political parties programs, manifestos, and the figure of the party leader. The parties selected for the analysis include Ano political movement, the Czech Civic Democratic Party, the Czech Social Democratic Party …more
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na srovnání britského a českého diskurzu ve webových prezentacích politických stran. Korpus se skládá z textů obsahujících programy politických stran, prohlášení a textů pojednávajících o osobnosti lídra strany. Politické strany zvolené k analýze jsou následující: Politické hnutí Ano, Občanská demokratická strana, Česká strana sociálně demokratická, Konzervativní strana …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Christopher Hopkinson, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SRNCOVÁ, Helena. Contrastive analysis of presentations of political parties in the Czech Republic and English-speaking countries. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta