Tomáš VOGELTANZ

Bakalářská práce

Internetový marketing a formy propagace na internetu

On-line marketing and forms of promotion on the Internet
Anotace:
Předmětem bakalářské práce "Internetový marketing a formy propagace na internetu" je představení problematiky internetového marketingu a vysvětlení vybraných prvky internetového marketingu. Čtenář této práce bude seznámen s tím, co to internetový marketing je, v čem spočívají jeho výhody a jaké jsou nejčastější formy propagace na internetu. V práci jsou vysvětleny nástroje a metriky, které internetový …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis "Internet marketing and forms of promotion on the Internet" is to introduce internet marketing and to explain selected elements of internet marketing. The reader of this bachelor thesis will be acquainted with what on-line marketing is, what its advantages are and what are the most common forms of advertising on the Internet. The work explains the tools and metrics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 9. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Marek Šulista, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOGELTANZ, Tomáš. Internetový marketing a formy propagace na internetu. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses lwnqx9 lwnqx9/2
12. 9. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
12. 9. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.