Bc. Jan Farkaš

Bakalářská práce

Validační studie Bentonova testu orientace čar na populaci českých seniorů a osob s mírnou kognitivní poruchou

Validation study of Benton's Judgment of Line Orientation on the population of Czech seniors and individuals with Mild Cognitive Impairment
Anotace:
Bentonův test orientace čar (JLO) je běžně užívaným nástrojem při neuropsychologickém vyšetření zrakově-prostorových schopností. Tato studie si klade za cíl ověřit psychometrické vlastnosti testu na populaci českých seniorů a osob s mírnou kognitivní poruchou. Studie vychází ze skórů 192 osob (průměrný věk 68,5 let), z nichž 50 představuje klinickou skupinu osob s mírnou kognitivní poruchou (MCI) a …více
Abstract:
Benton’s Judgment of Line Orientation (JLO) is a commonly used non-verbal diagnostic method for neuropsychological assessment of visuo-spatial skills. This study aims at investigating the psychometric properties of the test for the Czech elderly population and individuals with mild cognitive impairment. The study examines test scores of 192 participants (mean age 68.5 years), 50 of whom had been diagnosed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Sklepníková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma