Bc. Petra Procházková

Diplomová práce

Hormonální antikoncepce: rizika a návrat fertility

Hormonal Contraception: Risks and Fertility Recovery
Anotace:
Tato literární rešerše porovnává a shrnuje výsledky studií zkoumajících možná rizika užívání hormonální antikoncepce a návrat fertility po ukončení jejího užívání. U všech zkoumaných rizik se ukazuje většinová shoda shromážděných studií. Užívání hormonální antikoncepce nejvíce zvyšuje riziko vzniku tromboembolické nemoci. Mírně zvýšené riziko bylo zjištěno u cévní mozkové příhody a infarktu myokardu …více
Abstract:
This meta-analysis compares and concludes findings of other researches focused on potential risks associated with hormonal contraception use, and a return to fertility after quitting the use. A major consensus over the surveyed researches was found with respect to all examined risks. The hormonal contraception use increases most a risk of an emergence of venous thromboembolisms. A slightly increased …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 2. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta