Bc. Jana Vágnerová

Diplomová práce

Rakovina děložního čípku a možnosti prevence

Cervical Carcinoma and Related Possibilities of Prevention
Anotace:
Rakovina děložního čípku je velmi rozšířené onemocnění u žen po celém světě. Hlavním rizikovým faktorem pro vznik onemocnění je infekce lidským papilomavirem. Této infekci se dá předcházet vyvarováním se rizikovým faktorům a očkováním proti lidským papilomavirům. Samotnému vzniku onemocnění se dá předejít zejména pravidelnými prohlídkami u gynekologa (screeningem). Práce je zaměřena na zjištění znalostí …více
Abstract:
Cervical cancer is very frequent disease of women around the world. Human papillomavirus infection is the main risk factor causing the disease. This infection can be prevented by avoiding risk factors and via vaccination against human papillomaviruses. Gynaecological preventive examinations (screening) serve as very important intervention in prevention of cervical carcinoma. This thesis is focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: MVDr. Mgr. Monika Dušková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekologická a evoluční biologie / Učitelství biologie pro střední školy

Práce na příbuzné téma