Bc. Libor Šubrt

Diplomová práce

Metoda FMEA pro hodnocení rizik v organizaci státního odborného dozoru, Technické inspekci České republiky

FMEA for risk assessment in an organization state technical supervision, Technical Inspection of the Czech Republic.
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je uplatnění analýzy bezporuchovosti systémů, konkrétně Analýzy způsobů a důsledků poruch, (dále jen FMEA) podle standardu ČSN EN 60812:2007 v organizaci státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, Technické inspekci České republiky (dále jen TIČR), s důrazem na vyhledávání a definování objektů vhodných pro vytvoření a uplatnění preventivních …více
Abstract:
The subject of this diploma thesis is the application of the analysis of system reliability, namely Analysis of methods and consequences of failures (hereinafter referred to as FMEA) according to ČSN EN 60812:2007 in the organization of state technical supervision of safety of reserved technical equipment, Technical Inspection of the Czech Republic (hereinafter TICR) with an emphasis on searching and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA
  • Oponent: Ing. Emil Antušák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS