Ing. Tomáš Kocinger

Bakalářská práce

Finanční analýza podniku pomocí poměrových ukazatelů

Corporate financial analysis using ratio indicators
Anotace:
Ve své práci se snažím analyzovat finanční situaci společnosti SAZKA, a.s. mezi lety 2000 a 2010. Pokoušel jsem se prokázat, že špatné manažerské rozhodnutí vystavit víceúčelovou halu s názvem SAZKA ARENA mělo vliv na téměř bankrotní situaci společnsoti koncem roku 2010. Společnost zahájila výstavbu víceúčelové haly SAZKA ARENY na podzim roku 2002. Stavba byla dokončena na jaře roku 2004 a otevřena …více
Abstract:
In my work i try to analyse financial situation of SAZKA JSC company between years 2000 and 2010. I tried to prove, that a bad decision to build a multifunctional hall called SAZKA ARENA had had influence on the company´s nearly bankruptcy situation by the end of year 2010. The SAZKA ARENA multifuncional hall build-up started in autumnt 2002. It was finished by spring 2004 and tha hall was opened for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Stanislava Čížková
  • Oponent: Ing. Irena Čierná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní