Bc. Kateřina Stehnová

Master's thesis

Účinne formy motivace, jejich význam a vliv na pracovní výkon zaměstnanců podniku

Effective forms of motivation, their importance and influence on the work performance of the employees of the company
Abstract:
Diplomová práce vychází z problematiky odměňování a z řízení lidských zdrojů.V úvodní části práce jsou popsána teoretická východiska a představeny pojmy související s tématem, jako je motivace zaměstnanců, odměny finanční i nefinanční a benefity. V praktické části je popsán skutečný stav v bezpečnostním sboru. Formou posouzení sleduji fungování určených hypotéz, a zda je potvrzeno nebo vyvráceno jejich …more
Abstract:
Diploma thesis on remuneration and human resources management. In the introductory part of the work is described as a theoretical basis and ideas related to the topic, such as employee motivation, financial and non-financial rewards and benefits. The practical part describes the actual situation in the security corps. By assessing, I follow the functioning of the hypotheses identified and whether their …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2019
  • Supervisor: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní