Theses 

"The Relevance of IT Supported Succession Planning in the Current Labor Market." – Judith Kraller

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / International Management

Judith Kraller

Diplomová práce

"The Relevance of IT Supported Succession Planning in the Current Labor Market."

The Relevance of IT Supported Succession Planning in the Current Labor Market.

Anotace: Tato práce analyzuje význam plánování nástupnictví z dnešního pohledu trhu práce. V důsledku toho, že zkoumá důvody, metody a omezení vnějšího a vnitřního příjímání pracovníků, dospěla k závěru, že podniky by měly zaměstnávat bilanci obou. Výzkum ukazuje, že plánování nástupnictví poskytuje prostředky organizacím k rozvíjení, udržení a podporu vnitřního talentu. Protože plánování nástupnictví se často skládá z neprůhledných procesů, nouzového plánování nebo netradičních rozhodnutí, práce identifikuje, zda-li software od SuccesFactors, který bude trénovat následníky na příkladu Business Execution Suite, může přidat hodnotu do běžného plánování nástupnictví. Ačkoli tento software jako služba řešení nabízí širokou škálu nástrojů osvědčených postupů, autor dochází k závěru, že úspěch nástupnického programu závisí jak na systematickém procesu a definování role, tak na usnadňující podnikové kultuře. Sekundární výzkum, dokumenty z firmy a interview s expertem podporují závěry a úsudky autora.

Abstract: This paper analyzes the relevance of succession planning from today's labor market perspective. Consequently, it reviews the reasons, methods and limitations of external and internal hiring concluding that corporations should employ a balance of both. Research shows that succession planning provides a means for organizations to develop, retain and promote internal talent. Because succession planning often consists of opaque processes, emergency planning or unmethodical decisions, the thesis identifies whether succession software on the example of the Business Execution Suite from SuccessFactors can add value to conventional succession planning. Although this Software-as-a-Service solution does offer a variety of best practice tools, the author concludes that the success of a succession program moreover depends on systematic process and role definitions as well as a facilitating corporate culture. Secondary research, internal company documents and an expert interview support the author in finding conclusions.

Klíčová slova: Business Execution Suite, plánování nástupnictví, software, lidské zdroje

Keywords: Career development, Talent management software, HR organizational management, Succession planning

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Eva Kašparová
  • Oponent: Eva Jarošová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41704


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 23:26, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz