Theses 

"The Relevance of IT Supported Succession Planning in the Current Labor Market." – Judith Kraller

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Judith Kraller

Master's thesis

"The Relevance of IT Supported Succession Planning in the Current Labor Market."

The Relevance of IT Supported Succession Planning in the Current Labor Market.

Abstract: Tato práce analyzuje význam plánování nástupnictví z dnešního pohledu trhu práce. V důsledku toho, že zkoumá důvody, metody a omezení vnějšího a vnitřního příjímání pracovníků, dospěla k závěru, že podniky by měly zaměstnávat bilanci obou. Výzkum ukazuje, že plánování nástupnictví poskytuje prostředky organizacím k rozvíjení, udržení a podporu vnitřního talentu. Protože plánování nástupnictví se často skládá z neprůhledných procesů, nouzového plánování nebo netradičních rozhodnutí, práce identifikuje, zda-li software od SuccesFactors, který bude trénovat následníky na příkladu Business Execution Suite, může přidat hodnotu do běžného plánování nástupnictví. Ačkoli tento software jako služba řešení nabízí širokou škálu nástrojů osvědčených postupů, autor dochází k závěru, že úspěch nástupnického programu závisí jak na systematickém procesu a definování role, tak na usnadňující podnikové kultuře. Sekundární výzkum, dokumenty z firmy a interview s expertem podporují závěry a úsudky autora.

Abstract: This paper analyzes the relevance of succession planning from today's labor market perspective. Consequently, it reviews the reasons, methods and limitations of external and internal hiring concluding that corporations should employ a balance of both. Research shows that succession planning provides a means for organizations to develop, retain and promote internal talent. Because succession planning often consists of opaque processes, emergency planning or unmethodical decisions, the thesis identifies whether succession software on the example of the Business Execution Suite from SuccessFactors can add value to conventional succession planning. Although this Software-as-a-Service solution does offer a variety of best practice tools, the author concludes that the success of a succession program moreover depends on systematic process and role definitions as well as a facilitating corporate culture. Secondary research, internal company documents and an expert interview support the author in finding conclusions.

Keywords: Business Execution Suite, plánování nástupnictví, software, lidské zdroje

Keywords: Career development, Talent management software, HR organizational management, Succession planning

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2014
  • Supervisor: Eva Kašparová
  • Reader: Eva Jarošová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41704


Go to top | Current date and time: 24/4/2019 08:24, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz