David Morštein

Bakalářská práce

Kypr – ostrov bohyně Afrodité a mědi

Cyprus – Island of the Goddes Aphrodite and the Copper
Anotace:
Tato bakalářské práce je zaměřena na středomořský ostrov Kypr, na jeho geologickou historii, genezi vzniku ložisek mědi, pak také na její těžbu a zpracování. S tím souvisí i historie ostrova v souvislosti s ostatními středomořskými národy. První část pojednává o geografii Kypru, jeho současné politické situaci a také o tom, co ostrov představuje z hlediska současného turistického ruchu. Druhá část …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on Cyprus, the Mediterranean island, its geological history, genesis of the origin of copper deposits, also on its extraction and processing. It is connected with the history of the island in context with the rest of the Mediterranean nations. The first part deals with the geography of Cyprus, its present political situation and also with the notion of the island in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: František Kružík
  • Oponent: Pavla Ovčaří

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus