Theses 

Hospodaření příspěvkové organizace Gymnázium Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi – Bc. Jan Boubín

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Jan Boubín

Master's thesis

Hospodaření příspěvkové organizace Gymnázium Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi

Management of budgetary organization Gymnazium Dr. Josefa Pekare in Mlada Boleslav

Abstract: Diplomová práce Hospodaření příspěvkové organizace Gymnázium Dr. Josefa Pekaře se zabývá problematikou organizace a financování příspěvkových organizací. Práce rozebírá současnou situaci neziskového sektoru, definuje pojmy dotace a subvence a popisuje současný stav systému vzdělávání v České republice. Dále podrobně popisuje organizaci a financování příspěvkových organizací a demonstruje aktuální stav na příkladu konkrétní příspěvkové organizace v oblasti školství. Výsledkem práce je ucelený přehled dané problematiky následovaný přínosem autora formou návrhů zlepšení současného stavu. Návrhy změn se týkají organizace školství, organizace a financování příspěvkových organizací a hospodaření Gymnázia Dr. Josefa Pekaře za účelem progresivních změn v oblasti managementu a financování školních veřejných institucí.

Abstract: Diploma thesis Management of budgetary organization Gymnazium Dr. Josefa Pekare in Mlada Boleslav deals with issue of organization and funding of budgetary organizations. Thesis analyzes the current situation of the public sector, defines subsidies and describes the current state of the education system in the Czech republic. Further the thesis describes the management and financing of budgetary organizations and demonstrates the current status of the concrete budgetary organization in education system. The result of the thesis is a comprehensive overview of the issue of budgetary organizations, followed by the author's contribution in the form of proposals for improving the current situation. The proposals for improving relate to the organization of education, management and financing of budgetary organizations and management of Gymnazium Dr. Josefa Pekare for purpose of the progressive changes in management and financing of public school institutions.

Keywords: dotace, financování, hospodaření, neziskový sektor, příspěvkové organizace, školství

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2015
  • Accessible from:: 6. 5. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Václav Urbánek, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=30895 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

Boubín, Jan. Hospodaření příspěvkové organizace Gymnázium Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 25/5/2019 17:14, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz