Bc. Richard Nyiregyházky

Bakalářská práce

Medzinárodný menový fond

International monetary fund
Abstract:
The purpose of my bachelor work is to clarify the question of tasks and the position of The International Monetary Fund. In the first chapter I describe the establishment of this international institution and also the establishing arrangement of the IMF. In the second chapter I pursue the IMF: its organizational structure, as well as tasks that it tries to meet, and the main aims and tools of its fulfilment …více
Abstract:
Cieľom mojej bakalárskej práce je priblížiť problematiku úloh a postavenia medzinárodného menového fondu. V prvej kapitole opisujem vznik tejto medzinárodnej inštitúcie a tiež zakladajúcu zmluvu o MMF. V druhej kapitole sa venujem konkrétne MMF a to jeho organizačnej štruktúre, úlohám, ktoré sa snaží plniť, hlavným cieľom a nástrojom ich dosahovania, venujem sa tiež otázke členstva v MMF a finančným …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Valér Demjan, PhD.
  • Oponent: Doc.Ing. Jana Kotlebová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK