Bc. Saltanat Abildayeva

Bakalářská práce

Effectivness of Bail-out Measures of IMF in the Countries of Euro Zone Periphery

Effectivness of Bail-out Measures of IMF in the Countries of Euro Zone Periphery
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o aktuálních otázkách činnosti Mezinárodního měnového fondu (MMF). Práce popisuje vývoj úkolů a problémů, kterým tato organizace čelí – počínaje pozadím jejího založení v polovině 20. století až po soudobé globální ekonomické a finanční obtíže. Praktická část práce zahrnuje popis záchranných opatření a analýzu jejich účinnosti v jednotlivých zemích na periférii eurozóny …více
Abstract:
Actual issues of the IMF’s activity are considered in the present Bachelor’s degree work. The Work shows the evolution of the tasks and issues solved by the organization – beginning from the backgrounds of its establishment in the middle of the 20th century and up to global economical and financial problems taking place nowadays. Work’s practical part includes a description of Fund’s bail out measures …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Lubomír Civín, CSc.
  • Oponent: Ing. Bohumil Stádník, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management v anglickém jazyce