Tereza Stejskalová

Bakalářská práce

Flexibilní formy práce ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady

Anotace:
Bakalářská práce pojednává o flexibilních formách práce. Nejprve jsou stručně představeny alternativní druhy pracovních forem, se kterými se můžeme setkat. Jsou rozděleny do kategorií podle délky pracovní doby, místa výkonu práce a typu smluvního vztahu. Práce se dále zabývá problematikou slaďování osobního a pracovního života, neboli work-life balance a skupinami lidí, které mohou být znevýhodněny …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with flexible forms of work. After introduction of particular types of alternative work forms, the work-life balance concept is presented - the reconciliation of professional and personal lives. The bachelor work is also focused on disadvantaged people in the job market who can use flexible forms of work and stay active in the job market. The last chapter introduces research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016
Identifikátor: http://theses.cz/id/ly1upm/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2016

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty