Ing. Jiří Horák

Bakalářská práce

Vliv míry nezaměstnanosti na míru kapitalizace

The Influence of the Unemployment Rate on the Rate of Capitalization
Anotace:
Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá vymezením základních právních předpisů z hlediska oceňování, základními pojmy, metodami oceňování, analýzou lokálních realitních trhů a vyhodnocením vlivu míry nezaměstnanosti na míru kapitalizace bytových jednotek; zhodnocení, zda může být prvotním indikátorem pro koupi nemovitosti za účelem pronájmu s rychlou návratností investic. V praktické části …více
Abstract:
The Bachelor thesis in its theoretical part deals with the definition of basic legislation in terms of valuation, fundamental terms, methods of valuation, analysis of the local real estate markets and evaluation of the impact of unemployment on the level of capitalization of housing units. Further it assesses whether this can serve as the primary indicator for the purchase of property for rent with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jan Heřman, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS