Bc. Anežka BRHLÍKOVÁ

Diplomová práce

Řeka Bečva ve městech v povodí Bečvy - didaktický materiál pro výuku zeměpisu na základních a středních školách

River Bečva in cities in basin of Bečva - didactic material for teaching geography at elementary and secondary schools
Anotace:
Práce se zabývá problematikou řeky Bečvy ve městě na příkladu měst Přerov, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, Vsetín. Zpracována je také základní charakteristika povodí Bečvy a povodňové riziko vybraných měst. Součást práce tvoří didaktický materiál v podobě pracovních listů, metodických listů pro učitele a návrhu terénního cvičení a projektu.
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of the river Bečva in town, described on the example of towns Přerov, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm and Vsetín. The basic characteristic of the Bečva basin and flood risk in selected towns are also processed. The thesis includes didactic material in the form of worksheets, methodical sheets for teachers and a proposal of fieldwork and a project.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016
Zveřejnit od: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRHLÍKOVÁ, Anežka. Řeka Bečva ve městech v povodí Bečvy - didaktický materiál pro výuku zeměpisu na základních a středních školách. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta