Theses 

Management výkonnosti: Krajský úřad Jihomoravského kraje – Bc. Jana Hanzlová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jana Hanzlová

Diplomová práce

Management výkonnosti: Krajský úřad Jihomoravského kraje

Performance management: Regional office South Moravia

Anotace: Předmětem diplomové práce je analýza managementu výkonnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Nejprve jsou nastíněny teoretické poznatky New Public Managementu, jenž byl podnětem pro zavedení managementu výkonnosti ve veřejném sektoru. Všeobecné informace o této zásadní problematice popisuje druhá část a třetí část se zaměřuje na dva vybrané nástroje (benchmarking, hodnocení zaměstnanců), které jsou součástí analýzy v praktické části. Následně se práce věnuje obecné charakteristice Krajského úřadu Jihomoravského kraje včetně již zmíněné analýzy. V poslední části je uvedeno zhodnocení současného stavu společně s návrhy na zlepšení stávající situace.

Abstract: The subject of the thesis is to analyze the performance management of Regional office South Moravia. First part is focused on theoretical knowledge of New Public Management, which has provided impetus for the introduction of productivity management in the public sector. The second part describes the general information about this fundamental issue and the third part focuses on two selected instruments (benchmarking, evaluation of employees) that are part of the analysis in the practical part. Subsequently, the work deals with the general characteristics of the Regional office South Moravia including the above mentioned analysis. The last part is given to evaluate the current state together with suggestions for improving the current situation.

Klíčová slova: New Public Management, management výkonnosti ve veřejné správě, nástroje managementu výkonnosti ve veřejné správě, benchmarking, hodnocení zaměstnanců, performance management of public administration, management tools efficiency of public administration, staff evaluation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. David Špaček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 08:12, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz