Mgr. Gabriela Bučková

Diplomová práce

Úvěrový proces korporátního klienta v porovnání s úvěrovým procesem spotřebitele

Credit Process of a Corporate Client Compared with the Credit Process of the Consumer
Anotace:
Diplomová práce se zaobírá bankovním systémem, bankou jako subjektem finančního trhu, a následně problematikou úvěrového procesu, a to jak z pohledu soukromoprávní, tak veřejnoprávní regulace. Těžiště práce představuje komparaci úvěrového procesu v případě korporátního klienta a spotřebitele. Cílem práce bylo definovat rozdíly v postupech a procesech banky, v případě úvěru u výše zmíněných subjektů …více
Abstract:
Diploma thesis is dealing with the bank system, the bank as a subject of financial market, and the issue of the credit process, from the perspective of privat regulation and also from public regulation. The main focus of the work is a comparation of credit process in case of corporate client and comsumer. The aim of thesis was to defined differences in procedures and all process of the bank, in both …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Tomášková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo