Bc. Kateřina Baslerová

Bakalářská práce

Epigrafické památky mikroregionu Rajhradsko

Epigraphic monuments of Microregion Rajhradsko
Anotace:
Bakalářská diplomová práce Epigrafické památky mikroregionu Rajhradsko přináší soupis památek z 5 obcí patřících do mikroregionu Rajhradsko. Patří sem Rajhrad, Rajhradice, Opatovice, Holasice a Popovice. Do práce nejsou zařazeny památky mladší roku 1900. Hlavní část práce tvoří katalog se 77 nápisy. Je řazen abecedně. Nápisy jsou řazeny chronologicky. Katalog obsahuje základní informace o památce, …více
Abstract:
Bachelor diploma thesis The epigraphic monuments od microregion Rajhradsko brings an inventory of monuments from 5 municipalities belonging to microregion Rajhradsko. It includes Rajhrad, Rajhradice, Opatovice, Holasice and Rajhradice. Thesis contains only monuments until 1900. The main part of the thesis consist of a catalog with 77 inscriptions. The catalogue is sorted alphabetically. The inscriptions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.
  • Oponent: doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Archivnictví