Ing. Jan Mařík

Bakalářská práce

Programy přeshraniční spolupráce - komparace v rámci EU

Cross border cooperatiin - programme comparison in EU
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá programy přeshraniční spolupráce realizovanými v programovém období 2007 – 2013. V první části je vymezen vývoj přeshraniční spolupráce v Evropě. Následující část je zaměřena na programy přeshraniční spolupráce v programovém období 2007 – 2013. Poslední část je zaměřena na komparaci programů přeshraniční spolupráce podle alokovaných investic a tematických oblastí podpory …více
Abstract:
This bachelor’s work focuses on cross border cooperation programmes implemented in programming period 2007 – 2013. First the development of cross border cooperation in Europe is the main topic. The next part is focused on the programmes in programming period 2007 – 2013. Last part focuses on comparison of programmes with focus on allocation of finances and thematic fields of support.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2014
  • Vedoucí: Ing. Petr Halámek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jakub Černík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta