Mgr. Petr Bělík, Ph.D.

Doctoral thesis

„Za císaře a za vlast.“ Dynastický a zemský patriotismus u moravské šlechty druhé poloviny 19. století.

"For emperor and land." Dynastic and land patriotism in moravian nobility in second half of 19. century.
Anotácia:
Disertační práce se zabývá projevy dynastického a zemského patriotismu u moravské šlechty druhé poloviny 19. století. Práce je rozdělena do tří hlavních oddílů. První oddíl se věnuje struktuře šlechtické společnosti habsburské monarchie, tedy první a druhé společnosti a je doplněn textem o šlechtických sňatcích. Dále se věnuje jednotlivým aspektům postavení šlechty po revolučním roce 1848. Dva následující …viac
Abstract:
The main topic of this dissertation is the demonstration of dynastic and land patriotism of the moravian nobility in the second half of the 19. century. The whole dissertation is divided into tree main parts. The first one deals with the structure of nobility of the Habsburg empire, about the first a second society, in addition also about the noble marriages. Further focuses this work on the particular …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2016
  • Vedúci: prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc., doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta