Mgr. Kateřina Gricová

Bachelor's thesis

Minerální a petrografické složení štěrkopískových sedimentů (frakce 0-4 mm) z ložiska Dobříň

Mineral and petrographic composition of sand-gravel sediments (fraction 0-4mm) from Dobříň deposit
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na studium štěrkopískových sedimentů z ložiska Dobříň v české křídové pánvi. Cílem je provést dokumentaci písčité frakce a zjistit hlavní zastoupené minerály. V první části je popsaná geologie území, metodika separace a určování minerálů. Následuje druhá část, kde byly pod mikroskopem minerály roztříděné do skupin a pomocí skenovacího elektronového mikroskopu provedeny …more
Abstract:
This thesis deals on study of sand-gravel sediments from Dobříň deposit in Bohemian Cretaceous Basin. The goal of thesis is to illustrate sand fraction and find out major represent minerals. The first part describes geology of the region, separation and determining methods for minerals. In the second part were minerals determined by using microscope and categorized into groups. Like a last step were …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2012
  • Supervisor: doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta