Bc. Lenka Pešková

Diplomová práce

Ekonometrický model determinant cen nemovitostí v Hradci Králové

Econometric Model of Home Prices in Hradec Králové
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Ekonometrický model determinant cen nemovitostí v Hradci Králové“ je vytvoření ekonometrického modelu na základě reálných dat z prodejů nemovitostí. První část práce definuje proměnné, které budou použity pro regresi, a také zkoumá vztahy mezi nimi na základě kontingenčních tabulek a korelační matice. Druhá část práce se věnuje sestavení modelu, transformaci proměnných, interpretaci …více
Abstract:
The goal of the thesis "Econometric Model of Home Prices in Hradec Králové“ is to create econometric model on the basis of real data of sales prices from retailing estates. The first part defines variables, which will be used for regression and explores relations between them on the basis of contingent tables and correlation matrix. The second part attends to creation of model, transformation of variables …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Dalibor Moravanský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta