Bc. Patrick Landa

Diplomová práce

Zdanění tabáku se zaměřením na surový a zahřívaný tabák

Tobacco Taxation with a Focus on Raw and Heated Tobacco
Anotace:
Tato diplomová práce si dala za úkol pokrýt právní úpravu zdanění tabáku, a to zejména se zaměřením na problematiku surového tabáku a zahřívaného tabáku. V obou případech se jedná o novou právní úpravu, kterou si vyžádalo uvedení nových výrobků na trh a chováním spotřebitelů v případě surového tabáku. Diplomová práce shrnuje ustálení praxe a budoucí možný vývoj v právní úpravě spotřebních daní v odvětví …více
Abstract:
This diploma thesis aims to cover the legal regulation of tobacco taxation, especially focusing on the issue of raw tobacco and heated tobacco. In both cases, this is new legislation required by the launch of new products and consumer behavior in the case of raw tobacco. The diploma thesis summarizes the stabilization of practice and future possible development in the legislation of excise duties in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Neckář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta