Bc. Darja Balcárková, DiS.

Bakalářská práce

Manuál pro tvorbu právně nezávadné reklamy na alkoholické nápoje a tabákové výrobky

Manual for the Creation of a Legally Advertising of Alcoholic Beverages and Tabacco Products
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je vytvoření manuálu pro tvorbu právně nezávadné reklamy na alkoholické nápoje a tabákové výrobky. Práce je rozdělena na dvě části. V první části se autorka zabývá reklamou na alkoholické nápoje, ve druhé části reklamou na tabákové výrobky. Každá část analyzuje současnou právní úpravu dané oblasti včetně správních deliktů a konkrétních příkladů z rozhodovací praxe. Závěr …více
Abstract:
Thesis is focused on instructions for creating a legally approved advertising for alcoholic drinks and tobacco products. Thesis is divided into two parts. The first part focuses on alcoholic drinks, the second part focuses on tobacco products. Each part analyzes the current legislation in this respect including administrative offenses and specific examples of decisions – making practice. Final part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Monika Příkazská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta