Bc. Patrick Landa

Master's thesis

Zdanění tabáku se zaměřením na surový a zahřívaný tabák

Tobacco Taxation with a Focus on Raw and Heated Tobacco
Abstract:
Tato diplomová práce si dala za úkol pokrýt právní úpravu zdanění tabáku, a to zejména se zaměřením na problematiku surového tabáku a zahřívaného tabáku. V obou případech se jedná o novou právní úpravu, kterou si vyžádalo uvedení nových výrobků na trh a chováním spotřebitelů v případě surového tabáku. Diplomová práce shrnuje ustálení praxe a budoucí možný vývoj v právní úpravě spotřebních daní v odvětví …more
Abstract:
This diploma thesis aims to cover the legal regulation of tobacco taxation, especially focusing on the issue of raw tobacco and heated tobacco. In both cases, this is new legislation required by the launch of new products and consumer behavior in the case of raw tobacco. The diploma thesis summarizes the stabilization of practice and future possible development in the legislation of excise duties in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2020
  • Supervisor: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jan Neckář, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta