Mgr. Lenka Žemličková

Bachelor's thesis

Tvorba materiálů pro využití interaktivní tabule ve výuce chemie na ZŠ

Creating materials for interactive whiteboard for teaching of chemistry at primary school
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření materiálů pro využití interaktivní tabule ve výuce chemie za ZŠ. Ústředním tématem materiálů je chemické názvosloví anorganických sloučenin. S touto problematikou se žáci setkávají v osmém ročníku základní školy. Materiály by měly sloužit k prezentaci nové látky a jejímu procvičování. Vytvořené materiály hodlá autorka práce využít při své pedagogické praxi …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on creating materials for the use of interactive whiteboard in teaching chemistry at primary school. The central theme of the materials is chemical nomenclature of inorganic compounds that pupils face in the eighth year of primary school. The author of the bachelor thesis intends to use the materials created in her pedagogical practice. They shoud be used for students …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2011
  • Supervisor: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta