Lenka Derenčényiová

Bakalářská práce

Vplyv reklamy na image vybraných značiek spotrebných produktov

Vliv reklamy na image vybraných značek spotřebních produktů
Anotace:
Bakalářská práce zkoumá vztah mezi reklamou a image jako součásti značky. Teoretická část přibližuje pojmy značka, reklama a nákupní chování spotřebitele. Za pomoci dotazníkového výzkumu je potom v části praktické zhodnocená míra vlivu reklamy, a sekundárně i jiných faktorů, na celkové vnímání značky spotřebitelem. Za předmět zkoumání byla v této práci vybrána značka probiotických jogurtů Activia.
Abstract:
The bachelor thesis analyzes the relationship between advertising and image as a part of a commercial brand. The theoretical part of the final thesis deals with the terms commercial brand, advertising and consumer behaviour. The practical part contains questionnaire research, which was used to determine the level of influence of the advertising, as well as the other factors, which have an effect on …více
Abstract:
Bakalárska práca skúma vzťah medzi reklamou a image ako súčasti značky. Teoretická časť približuje pojmy značka, reklama a nákupné správanie spotrebiteľov. Pomocou dotazníkového výskumu je potom v časti praktickej zhodnotená miera vplyvu reklamy, a sekundárne aj iných faktorov, na celkové vnímanie značky spotrebiteľom. Za predmet skúmania bola v tejto práci vybraná značka probiotických jogurtov Activia …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2009
  • Vedoucí: Přemysl Průša
  • Oponent: Šárka Zapletalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/15802

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod