Mgr. Lenka Láchová

Bachelor's thesis

Rozšíření chudoby ve světě a jeho změny

Global geography of poverty and its changes
Abstract:
Přes ekonomický růst ve smyslu zvyšování HDP a přes neustále proudící rozvojovou pomoc mezinárodních organizací, vlád i neziskových organizací zůstává počet i podíl lidí žijících v chudobě vysoký. Tato práce se převážně věnuje rozšíření chudoby ve světě a jeho vývoji v období 1990 až 2012. Mimo to je pozornost věnována definování pojmu chudoba, vysvětlení příčin vzniku chudoby, vlastnímu popisu jednotlivých …more
Abstract:
Despite of economic growth (i.e. GDP growth) and development organization's, gowernment’s and non-profit organization’s help, the number of people who still live in poverty is high. This thesis mainly deals with the global dissemination of poverty and it’s changes (1990 to 2012). Besides that, the thesis is focused on definition of poverty, its causes, concepts, and ideaology. The thesis also contains …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2013
  • Supervisor: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta