Bc. Kristýna Mrázová

Diplomová práce

Comparative study of teaching reading in English classes at two primary schools in Brno

Comparative study of teaching reading in English classes at two primary schools in Brno
Anotace:
Diploma thesis is researching and comparing the approaches to teaching reading in English classes at two primary schools in Brno, namely at St. Cyril and Methodius Comprehensive School and at Čejkovická Primary School. The thesis consists of both theoretical and practical part. The theoretical part examines several aspects connected to teaching reading in English, among others possible problems with …více
Abstract:
Diplomová práce zkoumá a porovnává přístupy k učení čtení v hodinách angličtiny na dvou základních školách v Brně, jmenovitě na Cyrilometodějském gymnáziu a na Základní škole Čejkovická. Tato práce se skládá jak z teoretické, tak z praktické části. Teoretická část se zabývá různými aspekty spojenými s učením čtení v angličtině, mimo jiné např. možnými problémy se čtením v cizím jazyce, procesem výuky …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Katarína Lexová, M.A.
  • Oponent: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy