Bc. David KLÍMA

Master's thesis

Otázka původu veřejné moci jako služby obecnému blahu. S přihlédnutím k dílu Jakuba S. Trojana "Moc víry a víra v moc."

The Question of Origin of Public Authority as Service for Municipal Prosperity. Discussed on the base of Jakub S. Trojan´s work "Power of Faith and Faith in Power".
Anotácia:
Práce se zabývá původem veřejné moci a její konfrontací s mocí duchovní, ve smyslu moci Ježíše Krista. Rozebírá charakteristiky obou těchto mocí, jejich vliv na člověka a občanskou společnost a naopak. Na několika konkrétních historických příkladech ukazuje, jak může být moc pocházející od Boha deformována ďáblem pokoušejícím a strhávajícím nositele moci. Naopak na dvou příkladech ukazuje, jak vládci …viac
Abstract:
This work provides with thw origin of public authority and its comparsion with spiritual power in sense of Jesus Christ´s power. The work analysis features of both these powers, their impact on a man and society versa. A few particular historical examples show posiblee changes of Lord´s power, deformed by Devil´s temptation and provokation. On the contrary, two other examples show the rulers who understand …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2014
Zverejniť od: 1. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: prof. Dr. Karel Skalický, Th.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLÍMA, David. Otázka původu veřejné moci jako služby obecnému blahu. S přihlédnutím k dílu Jakuba S. Trojana "Moc víry a víra v moc.". Č. Bud., 2014. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 1.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 1. 4. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Theology

Master programme / odbor:
Theology / Theology of Ministry

 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses m1gwu7 m1gwu7/2
2. 4. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2. 4. 2014
Bulanova, L.
2. 4. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.