Ondřej Holub

Diplomová práce

Analyzing Data Lakehouse: The Latest Evolution of Big Data Architectures and Its Benefits for Data Science

Analýza data lakehouse: Nejnovější evoluce v big data architekturách a její přínosy pro data science
Anotace:
Data lakehouse je novou generací architektur distribuovaných platforem pro datovou analýzu, která v unifikovaném modelu spojuje klíčové výhody platforem data lake a data warehouse a umožňuje provádět různorodé data science a business intelligence úlohy nad společnou datovou základnou. Tato práce zkoumá nově přicházející architekturu data lakehouse a sadu souvisejících technologií pro předzpracování …více
Abstract:
The data lakehouse is a new-generation distributed data analytics platform architecture that combines key benefits of data lakes and warehouses into a unified design, reconciling diverse data science and business intelligence workloads over a common data foundation. This thesis examines the novel data lakehouse architecture and a set of associated data preprocessing and data science technologies and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2022
  • Vedoucí: Petr Máša
  • Oponent: Jan Rauch

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/85749

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Znalostní a webové technologie