Tomáš Chomo

Diplomová práce

Deploying Data Lake for Big Data Management

Deploying Data Lake for Big Data Management
Anotace:
Ukladanie, analýza a interpretácia veľkého množstva dát je v súčasnosti témou, ktorá sa aktívne skúma a prediskutováva vo veľkom množstve profesionálnych odborov. Rýchly pokrok v prístupoch k ukladaniu veľkých dát môže spôsobiť zmätok a tým odradiť veľké spoločností od investovania do prehodnotenia svojej existujúcej stratégie. Vízia zlepšenia môže byť zatienená požadovaným technickým úsilím a nákladmi …více
Abstract:
Storing, analyzing, and interpreting a large amount of data is currently a topic that is being actively researched and discussed in a broad range of professional fields. The fast progress of approaches to storing big data can create confusion and make more prominent companies less like to invest into rethinking their existing strategy. The vision of improvements can be overshaded by the required engineering …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2020
  • Vedoucí: doc. Mouzhi Ge, Ph.D.
  • Oponent: PhD Bruno Rossi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky