Bc. Tereza HODULÁKOVÁ

Bakalářská práce

Analýza konkurenčního prostředí podniku Plzeňský Prazdroj, a. s.

Analysis of competitive enterprise Pilsner Urquell, Inc.
Anotace:
Tématem bakalářská práce je analýza konkurenčního prostředí zaměřená na podnik Plzeňský Prazdroj, a. s. Teoretická část se zabývá teoretickému pojetí konkurence a konkurenceschopnosti vypracované na základě studia odborné literatury. Praktická část je směřována analýze konkurenceschopnosti podniku Plzeňský Prazdroj, a. s. a návrhu a doporučení k udržení jeho pozice popřípadě pro její zlepšování.
Abstract:
The topic od bachelor thesis is an analysis of competitive environment aimed at firm Plzeňský Prazdroj, a. s. The theoretical part deal with theoretical concept of competition and competitiveness dispose on the basis of literature study. Practical part is directed to analysis competitiveness firm Plzeňský Prazdroj, a. s. and contains recommendations to maintain its position eventually its improving …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2009
Identifikátor: 13050

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: Ing. Hana Brišová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HODULÁKOVÁ, Tereza. Analýza konkurenčního prostředí podniku Plzeňský Prazdroj, a. s.. Zlín, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 28. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.