Daniel Grygar

Diplomová práce

Porovnání přesnosti obrobených ploch při soustružení s C a Y osou

Precision Machined Surfaces Comparison During Turning with C and Y Axis
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou geometrické přesnosti při soustružení s C a Y osou, na soustružnicko-frézovacích CNC obráběcích centrech. Primárním cílem diplomové práce je analýza geometrické přesnosti na obrobených experimentálních vzorcích, a to technologiemi soustružení s C a Y osou. Na obrobených vzorcích se pomocí souřadnicového měřícího přístroje analyzují jednotlivé geometrické odchylky …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the phenomenon of geometrical precision in turning with C and Y axis, on turning and milling CNC machining centres. The primary goal of the diploma thesis is to analyse the geometrical precision on the machined experimental samples created using C and Y axis milling technologies. The geometric deviations of shape, direction and position are analysed on the machined samples …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Marek Sadílek
  • Oponent: Radek Hrubý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava