Bc. Ondřej Šabata

Diplomová práce

Zahradně architektonická konverze postindustriálního prostoru - zelená osa kolem řeky Svitavy v Brně

Landscape Conversion of Post-industrial Sites along the Svitava River in Brno
Anotace:
Projekt zahradně architektonické konverze postindustriálního prostoru podél řeky Svitavy se skládá ze dvou základních částí. Části teoretické, ve které je pomocí literární rešerše vymezeno řešené téma, základní souvislosti, principy a východiska pro tvorbu. Zde je objasněn přístup k problematice, historické souvislosti, možnosti řešení. Druhá, návrhová část, se zaměřuje na vymezení a koncepční návrh …více
Abstract:
The theme of this project is a landscape conversion of post-industrial sites along the Svitava river in Brno. The project is devided into two parts. Theoretical part explains the basic context about brownfields, river landscapes, ecological planning and urban green-blue structures. Practical part of this project is focused on post-industrial regeneration, urban river landscape revitalization and ecological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lucie Poláčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty