Jitka ULMANOVÁ

Bakalářská práce

Friedrich Wilhelm Nietzsche - Kritika náboženství a křesťanství

Friedrich Wilhelm Nietzsche - Criticism of religion and Christianity
Anotace:
Cílem bakalářské práce by mělo být shrnutí poznatků a sestavení názorů Nietzscheho k otázce náboženství. Měla by se podrobně zabývat Nietzscheho pojetím Boha, víry, náboženství (zejména křesťanství) a morálky. Pro velké množství interpretací autorovo filosofie a tvorby se pokusím pomocí odborných metod (kompilace a komparace) o zmapování období vývoje autorovy tvorby a její zpřehlednění. Z tvorby Nietzscheho …více
Abstract:
The aim of this work should be a summary of the findings and preparation of Nietzsche's views on the question of religion. You should look in detail at Nietzsche's conception of God, faith, religion (especially Christianity) and morality. For a multitude of interpretations of the author's philosophy and work try using specialized techniques (compilation and comparison) to map the development of author …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Stanislav Stark, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ULMANOVÁ, Jitka. Friedrich Wilhelm Nietzsche - Kritika náboženství a křesťanství. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanistika

Práce na příbuzné téma