Bc. Denis Šubert

Bakalářská práce

Interakce DNA-vazebných proteinů s DNA tvořícími guaninový kvadruplex

The interaction of DNA-binding proteins with quadruplex-forming DNA
Abstract:
The DNA usually forms a structure of a right-handed double-stranded helix called B-form. In specific conditions certain sequences of DNA can form noncanonical structures, for example the guanine quadruplexes (G4). These G4s can occur in vivo in guanine-rich sequences, which are present in chromosome telomeres or in promoters of various genes where G4s are supposed to carry out regulatory function. …více
Abstract:
Za normálních fyziologických podmínek tvoří DNA pravotočivou dvouvláknovou šroubovici, známou jako B-forma. Za specifických okolností však může určitá sekvence DNA přijmout i některou z nekanonických forem, mezi něž patří i guaninové kvadruplexy (G4). Ty se in vivo mohou vyskytovat v oblastech bohatých na guanin, které jsou přítomné v telomerách nebo i v promotorových oblastech různých genů, kde pravděpodobně …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Renčiuk, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Kučírek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta