Veronika RÁBOVÁ

Bakalářská práce

Sandwichová generace genderovou optikou

Gender perspective of Sandwich generation
Anotace:
V důsledku novodobých demografických trendů se tato bakalářská práce zaměřuje na fenomén tzv. sandwichové generace. Fenomén sandwichové generace se týká především žen ve středním věku, které se starají nejen o své dospívající děti, ale zároveň poskytují péči i svým stárnoucím, nesoběstačným rodičům. Dostávají se tak do poměrně náročné životní situace, kdy musí skloubit péči o závislé členy rodiny spolu …více
Abstract:
This bachelor thesis is due to modern demographic trends focuses on the phenomenon of sandwich generation. The phenomenon of the sandwich generation primarily affects women in middle age who care not only about their teenage children, but at the same time provide care to their aging parents. This leads to a rather difficult life situations where they have to reconcile the care of dependent family members …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RÁBOVÁ, Veronika. Sandwichová generace genderovou optikou. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie