Bc. Gabriela Župková

Bakalářská práce

Srovnání orálního zdraví sportovců a běžné populace

A comparison of oral health between sportsmen and general population
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou úrovně orálního zdraví sportovců, která je následně srovnávána s úrovní orálního zdraví běžné populace. Teoretická část je rozdělena na 6 částí. První z nich je věnována charakteristice rekreačního, výkonnostního, vrcholového sportu a také rozdělení jednotlivých sportovních skupin na sportovní odvětví. Druhá část se zabývá faktory ovlivňujícími orální zdraví …více
Abstract:
This bachelor thesis is concerned with the problematics of the level of oral health of sportsmen which is subsequently compared with the level of oral health of general population. The theoretical part is divided into 6 parts. The first part is dedicated to the characteristics of recreational, performance-related and top level sport. It pays attention to the division of sport groups into sport sectors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Petra Bielczyková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Dentální hygienistka