Petr KÁŇA

Diplomová práce

Události roku 1949 ve farnosti Nedašov - případ Půček a spol.

Events of the year 1949 in parish Nedašov - case Půček and Al.
Anotace:
Diplomová práce představuje události 50. let ve farnosti Nedašov, týkajících se případu "Půček a spol." a jejich následnou reflexi. Rekonstrukce událostí vychází z dostupných pramenů, především archivních materiálů, zpráv v tisku, příslušné literatury a osobních svědectví. Následná reflexe se zaměřuje na to, jak byly události prezentovány, jaké byly jejich důsledky a jestli mají svůj význam i dnes …více
Abstract:
Thesis represents the events of the 50th years in the parish Nedašov, on the case ?Půček et al.? and subsequent reflection. Reconstruction of events based on available sources, especially archival material, press reports, the literature and personal testimony. Subsequent reflection focuses on how events were presented, as were their consequences, and if they have their meaning today.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2011
Identifikátor: 126868

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: ThLic. PhDr. Jitka Jonová, Th.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KÁŇA, Petr. Události roku 1949 ve farnosti Nedašov - případ Půček a spol.. Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 14. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses m2sau5 m2sau5/2
14. 4. 2011
Složky
Soubory
Marklová, E.
15. 4. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.