Bc. Eva Kamenčáková

Bachelor's thesis

Role prostředí v románu Pýcha a předsudek

The Role of Settings in Pride and Prejudice
Abstract:
Román Pýcha a předsudek od Jane Austenové patří k neslavnějším dílům v historii literatury. Jeho hlavní téma, jež je stejné pro všechny romány Austenové, se týká společenských a kulturních machinací mezi třídami venkovské Regentské Anglie. Každá z těchto tříd je reprezentována typickým prostředím, většinou vesnickým sídlem. Tato bakalářská práce analyzuje roli prostředí v příběhu z hlediska symbolického …more
Abstract:
The novel Pride and Prejudice by Jane Austen belongs among the most famous works in history of literature. Its main topic, which is same for all Austen’s novels, concerns societal and cultural machinations between classes of rural Regency England. Each of these classes is represented by a typical setting - usually a countryseat. This bachelor thesis analyses roles of these settings in the story from …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2017
  • Supervisor: Mgr. Zuzana Kršková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy

Theses on a related topic