Theses on the same topic (having an identical keyword):

prostredi

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Marketingove komunikace spolecnosti DCT Czech s.r.o. v online prostredi
 (Lukáš Toman)

2016, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//r48l84// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Súčasný vývoj feminizmu v internetovom prostredí, so zameraním na kolektív The Ardorous
 (Veronika Durbáková)

2017, Diplomová práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/9929 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Fotografie | Theses on a related topic

Rozvoj technicke predstavivosti v prostredi CAD
 (Patrik JANOŠŤÁK)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//wfpffi// | Specializace v pedagogice / Matematika se zaměřením na vzdělávání a základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání | Theses on a related topic

Vliv multikulturního prostředí a globalizace na vedení multikulturního týmu ve
 (Jonáš Filgas)

2017, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/x8slxi/ | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika průmyslového podniku | Theses on a related topic

Informačný systém v prostredi základnej školy
 (Peter Bálint)

2010, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oskcd/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

ERP SAP v prostredi štátnej správy a samosprávy Slovenskej republiky
 (Richard Pereš)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/56294 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Vnitropopulacni promenlivost teplotniho prostredi larev mloka skvrniteho
 (Karin PIASEČNÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//tczsrl// | Biologie / Biologie - Geografie (dvouoborové) | Theses on a related topic

Život seniorů v přirozeném prostředí a v pobytových zařízeních
 (Zuzana Čermáková Vlačušková)

, absolventská práce, Vyšší odborná škola sociálně právní

http://theses.cz/id//s685lu// | / | Theses on a related topic

Hodnocení kvality života seniorů v domácím prostředí a v prostředí Domova pro seniory ve městě Ostrava
 (Ondřej DOBEŠ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//6ihaee// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující zvládání adaptace seniorů při přechodu z domácího prostředí do prostředí domova pro seniory v první fázi adaptačního procesu
 (Eva Plívová)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uyge9/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)