Bc. Pavla Fischerová

Diplomová práce

Vliv chronického onemocnění na vzdělávání žáků na základních školách v městě Brně

The Influence of chronic diseases on the education of children at Primary schools in Brno
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem, jaký vliv má dlouhodobá nemoc na žáka po dobu jeho/její školní docházky. Nemoc je zatěžující pro každého člověka bez ohledu na věk. Způsobuje obtíže jak z hlediska narušení fyzického zdraví a s tím spojených omezení, v horším případě s bolestí. Vlivem toho se narušená integrita zdraví zrcadlí i v oblasti psychiky. Neméně se nemoc podílí na určité změně identity člověka …více
Abstract:
The Diploma thesis is concerned with the influence of chronic diseases on the school attendance of pupils. The diseases bother people of any age. Actually it causes difficulties in the area of physical health. Moreover, the disease can be painful. As a result of it the bad health mirrors in the area of the psyche. What is also an important aspect is that the identity of the person can be consequently …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy