Bc. Václav JAROŠ

Diplomová práce

Regulace teploty vody v systému vysokotlakého vstřikování

Optimization of water temperature control in high pressure injection system
Anotace:
Předkládaná diplomová práce navazuje na bakalářskou práci z roku 2017 a je zaměřena na rozšíření návrhu regulátoru teploty vody ve vysokotlakém systému vstřikování.
Abstract:
This diploma thesis is a continuation of the bachelor thesis from year 2017 and is focused on the extension of the design of the water temperature regulator in the high-pressure injection system.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Janda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAROŠ, Václav. Regulace teploty vody v systému vysokotlakého vstřikování. Plzeň, 2020. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná elektrotechnika / Aplikovaná elektrotechnika

Práce na příbuzné téma