Bc. Oleksandra Kosenko

Bachelor's thesis

Desktopová Java aplikace na webu

Desktopová Java aplikace na webu
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá analýzou a problematikou existujících způsobů spuštění desktopové aplikace v jazyce Java na webové stránce. Teoretická část práce obsahuje popis Java aplikace, frameworku a technologií určené pro spuštění GUI aplikace na webu. Součásti této práce je také vývoj aplikace ve frameworku Vaadin jako demonstrace praktické ukázky jednoho ze způsobů řešení postaveného problému.
Abstract:
This bachelor thesis deals with analysis and problems of existing ways of the desktop application launch process In the Java language on a web page. A theoretical part of this thesis contains description of the Java application, frameworks and technology designed to run a GUI application on the web. A part of this work consists of development of the application in the Vaadin framework as a demonstration …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Zdeněk Šilar, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kosenko, Oleksandra. Desktopová Java aplikace na webu. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky